Business services

BLB bundelt expertise uit alle gelederen van het Limburgse bedrijfsleven. Binnen dit breed vertakte netwerk helpen we jou precies die expert of organisatie te vinden die je nodig hebt.

 • Begeleiding van starters

 • Herstructureringen

 • Begeleiding bij bedrijfsaankopen en -verkopen

 • (New) business development

 • Projectmanagement

Euregio Builders
Informeer nu

Euregionale desk

Desk voor MKB/KMO bij grensoverschrijdend ondernemen

BLB helpt je met de uitdagingen die je tegenkomt bij ondernemen over de grens. Obstakels als cultuurverschillen, wet- en regelgeving, betalingsrisico’s, hoge kosten en gebrek aan kennis van de buitenlandse markt.

 • Financieel

 • Juridisch

 • Import/export

 • Subsidies

Ook mag je altijd met ons sparren over kansen, markten en businessmodellen als je onderneemt (of van plan bent te gaan ondernemen) over de grens.

 • Marketing & sales

 • Huisvesting en/of vestigingsadres

 • Toegang tot Euregionaal netwerk

 • Business development

“Networking is an investment in your business. It takes time and when done correctly can yield great results for years to come.”
— Diane Helbig (Amerikaanse Business & Leadership Development adviseur)